nilsmartin.no

 FAGROSno 

Velkommen til Folkeakademiet Grorud-Stovner. 

Om Folkeakademiet Grorud-Stovner (FAGROS)

Folkeakademiet samarbeider med foreninger og lag for å gi folk inspirasjon gjennom gode kulturopplevelser og muligheter for å delta i debatt og utvikling av samfunnet.

FAGROS arbeider ideelt for et allsidig kulturliv i bydelene Grorud og Stovner i Oslo kommune.

FAGROS arrangerer foredrag, kurs, studier, opplæring, folkeopplysning, opplesning, video-, kunst-, opplysnings- og debatt-programmer.

FAGROS medlemskap i Folkeakademienes Landsforbund (FAL) gir mulighet for turnéprogrammer, både publikumsåpne og som tilbud for barnehager, skoler og sykehjem i kommunen.


Medlemsskap

Medlemsskap gir stemmerett ved årsmøte.
Abonnement på tidsskriftet «Nøkkelen» er inkludert i medlemsskapet.
Medlemsskap gir også Folkeakademiet mer tyngde som organisajon i samfunnet.

 

 

Last ned vedtekter for FAGROS:  FAGROSvedtekter.pdf