Om Folkeakademiet Grorud-Stovner (FAGROS)

Folkeakademiet samarbeider med foreninger og lag for å gi folk inspirasjon gjennom gode kulturopplevelser og muligheter for å delta i debatt og utvikling av samfunnet.

FAGROS arbeider ideelt for et allsidig kulturliv i bydelene Grorud og Stovner i Oslo kommune.

FAGROS arrangerer foredrag, kurs, studier, opplæring, folkeopplysning, opplesning, video-, kunst-, opplysnings- og debatt-programmer.

FAGROS medlemskap i Folkeakademienes Landsforbund (FAL) gir mulighet for turnéprogrammer, både publikumsåpne og som tilbud for barnehager, skoler og sykehjem i kommunen.


Medlemsskap

Medlemsskap gir stemmerett ved årsmøte.
Abonnement på tidsskriftet «Nøkkelen» er inkludert i medlemsskapet.
Medlemsskap gir også Folkeakademiet mer tyngde som organisajon i samfunnet.
 
For å bli medlem må det betales inn 150 kroner til:
 
Folkeakademiet Grorud-Stovner.
c/o Svein Lanser,
Ravnkollbakken 2,
0971 Oslo.
Bankkonto i DNB:  0537.11.43981.

Eller man kan laste ned en bankgiro her: MedlemsfakturaFAGROS.pdf

 

 

Vedtekter for FAGROS: FAGROSvedtekter.pdf